Kjøpsvilkår for HegeSandtorv / ArtbyHegeK malekurs

Angrerett

Våre kurs er ikke aktiviteter knyttet til jobb eller utdanning, og går inn under § 22 m i Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler, hvor det fremgår at det ikke lovbestemt angrerett på tjenester knyttet til fritidsaktiviteter. Kurset går også inn under §22n, "Digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt.” Dersom leveringen er skjedd går angreretten bort." Denne godkjennelsen ble gjort ved kjøp. Det er dermed ingen angrerett på disse kursene.

Vi vil uansett at du skal få kjenne hva hvor bra dette er for deg og være fornøyd. Vi gir deg 14 dagers fornøydgaranti fra kjøpsdato og tid ved at du oppfyller kriteriene for dette.  Dette er opplyst på siden der du kjøpte kurset etter § 8 k; og er som følger; "Vi vet dette kurset fungerer, derfor tar vi bort all risiko for deg. Har du fulgt kurset og bedt om hjelp, men merker at kurset ikke er for deg, er det bare å sende oss en mail til [email protected] innen 14 dager fra vi starter og du får alle pengene tilbake."

Dersom kurset er kjøpt etter at kurs påmeldingen er stengt gjelder fornøyd garantien fra stenge tidspunkt.

ønsker du å benytte deg av fornøydgarantien sendes mail til e-post [email protected].

14 dagers fornøyd garanti gjelder ikke ved rabatt eller til tidligere kunder som allerede har testet kurset. 

Det er ikke mulig å fryse eller utsette dette kurset, heller ikke med legeattest.

Maleklubben Studio HegeK er et abonnement som løper til det blir sagt opp. Du kan melde deg ut innen neste måned ved å sende en epost til [email protected] med navn og rett epostadresse. Merkes med tekst UTMELDING. Dette må gjøres senest 3 virkedager før kortet ditt belastes på nytt. Har du betalt med Vipps gjøres dette i appen. Se kursportalen for oppskrift. 

Betaling

Betaling skjer via Bank-/Kredittkort. Vi tilbyr ikke faktura. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom vår verdensledende samarbeidspartnere Stripe og Kajabi, Vipps og Klarna. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.

Salg til mindreårige

Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.

Opphavsrett

Opphavsrett ©ArtbyHegeK og ©HegeK Sandtorv.  Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på ArtbyHegeK  sine nettsider og portaler.

Betingelser for bruk av portalens innhold

Du kjøper tilgang til portalens innhold i din betalende kursperiode. ArtbyHegeK  produktet er beskyttet av opphavsrett.

Produktet er kun gitt for personlig bruk, og for en bruker.

Du kan ikke bruke produktet eller materialene tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av ArtbyHegeK . Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven tillater det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

ArtbyHegeK  malekurs er individuelle program. Ved registrering vil du motta et brukernavn, passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i kursportalen.

Hvis du ønsker å ta ArtbyHegeK  malekurs sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta HegeSandtorv / ArtbyHegeK  malekurs vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem. Vi tilbyr grupperabatt ved kjøp av 3 eller flere lisenser.

Konfidensialitet

Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe dette kurset samtykker du i å respektere de samme rettighetene til ArtbyHegeK  malekurs medlemmene og ArtbyHegeK malekurs Teamet.

Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller ArtbyHegeK  malekurs teamet holdes strengt konfidensielt.

Sikkerhet og Personvern

Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. SDD garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice.

Ansvarsbegrensing

Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse. Vi tilbyr ingen garantier om inntekter eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon, for å nevne noen.

Avlysing og utsettelse

HegeSandtorv / ArtbyHegeK malekurs forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette programmet som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll. Ved avlysning fra HegeSandtorv / ArtbyHegeK side vil kursdeltakeren få refundert medlemsavgiften. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

Begrensning og ansvar

Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fraskriver selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå, eller ved eventuelle krav som oppstår fra noen avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Ikke offentlig sverting

I tilfelle at det oppstår en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være internt i selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.

Avtalen

Kursdeltakelse gjelder for en deltaker og det forutsettes at login info ikke deles med andre. Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

Normalt har man tilgang til kurs i ett år fra kjøpsdato. Medlemsskap gjelder så lenge man er medlem

Oppsigelse

Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i atHegeSandtorv / ArtbyHegeK  kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andreHegeSandtorv / ArtbyHegeK  malekurs medlemmer. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

Tvisteløsning

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Varsel

Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

Force majeur

Er HegeSandtorv / ArtbyHegeK  malekurs forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er ArtbyHegeK  malekurs fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle vares kjøpesum.

Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

E-post: [email protected]

Adresse: Artbyhegek / HegeK Sandtorv, Smøråslia 25, 5238 Rådal.

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende Norske Lover.

 

© 2023 Artbyhegek